De zon voor warm water én verwarming

Met de inbouw van een AquaPakket, inclusief boiler, verwarmt u niet enkel het water maar ook gedeeltelijk uw woning met zonne-energie. Dit systeem is zowel geschikt bij een volledige vernieuwing van uw verwarmingssysteem, als bij een uitbreiding van een bestaand systeem met een zonthermisch systeem.

Dit zonthermisch systeem werkt tegelijkertijd eenvoudig en geniaal. In plaats van het vereiste mengsel van water en glycol, pompt het systeem verwarmingswater door de collector, dat vervolgens via dezelfde warmtewisselaar (die de verwarmingsketel ook gebruikt) het tapwater verwarmt.

Dit gebeurt met een gedefinieerde minimale aanvoertemperatuur, die zelfs boven de temperatuur van de verwarmingsketel ligt. Doordat de zonnewarmte - onafhankelijk van het type boiler - boven in de boiler wordt opgeslagen, werkt de zonnecollector als een gelijkwaardige tweede verwarmingsketel. Hierdoor voorkomen we dat de fossiele ketel zich vaak gedurende korte tijd inschakelt, wat de levensduur van de ketel ten goede komt en de uitstoot van schadelijke stoffen reduceert.

Voor bijkomende inlichtingen of een offerte, kunt u steeds contact met ons opnemen.